Ayet-el Kürsi Arapça & Türkçe Okunuşu ve yazılışı / Anlamı / Faydaları

Ayet-el Kürsi uzunluğu sebebiyle insanlar tarafından sure sanılabilmektedir ancak isminden de anlaşılabileceği üzere Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinin 255. ayetidir. Arapça yazılışı “آية الكرسي” şeklindedir. Ayet-el Kürsi’nin Medine’de indirildiğine inanılmaktadır. Bu ismi almasındaki neden, ayet-i kerime içerisinde geçen “kürsî” kelimesidir. Ayet-el kürsinin bu kadar önemli kabul edilmesinin en büyük nedeni, Kur’an’da bulunan en faziletli ayet olduğuna dair birçok hadisi şerifin bulunmasıdır.

313 Ayet-el Kürsi Okumanın Faydaları ve Faziletleri

Kur’an-ı Kerim’de yer alan sure ve ayetlerin belli sayılarda tekrar ederek okumanın bazı faziletleri olduğuna inanılmaktadır. Ayet-el Kürsi için de en faziletli kabul edilen sayı “313 Ayet-el Kürsi” okumaktır. 313 Ayetel Kürsi okuyan kişinin geçmişteki günahlarının affolacağı, eve okunursa, o eve şeytan ve kötülüğün giremeyeceği, bir kişiye okunursa ona büyü tutmayacağı, yiyeceğe ve içeceğe okunursa o nimetin bereketinin artacağı kabul edilir.

Ayet-el Kürsi’de özetle, Allah (cc)’ın büyüklüğünü ve ilmini ifade eden sıfatları, kâinatta gerçekleşen olayların tamamen O’nun iradesi ile gerçekleştiği, O’nun isteği ve izni dışında kimsenin bir başkasına şefaatte bulunamayacağı, yerdeki ve gökteki herşeyin O’na ait olduğu ile ilgili ifadeler yer almaktadır.

Ayet-el Kûrsi Arapça Yazılışı ve Türkçe Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi arapça yazılışı ve okunuşu

Ayetel Kürsi Anlamı (meali) Nedir ?

O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

 

Bir cevap yazın