Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır 12 Rekat & 100 Rekat

Berat kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceyi kapsayan, dinimizde kutsal kabul edilen önemli bir gecedir. Bu önemli gece ile ilgili İmam Gazali Berat kandilinde namaz kılınmasına dair bir hadis-i şerif rivayetine yer vermektedir.  Ancak örneğin Şafii mezhebine göre bu namazın ilk olarak Peygamber efendimizden yaklaşık 4 asır sonra kılınmaya başlanmış olması nedeniyle sünnette yeri yoktur. Bu gece kılınan namaz ise sahih değil ve sevabı yoktur.  Öte yandan İmam Gazali’nin bu namazın kılınmasının uygun olacağını aktarması Gazali’nin, hadisin gerçeklik ihtimalini kesin görmese de “Salih amellerde zayıf hadislerle amel edilebileceği” olgusuyla düşünmüş olabileceğini göstermektedir. Özetle Hanefi mezhebine göre bu tür nafile namazların kılınmasında – sahihlik durumu zayıf dahi olsa-  bir sakınca bulunmamaktadır.  Ancak insanların muğlak sayılabilecek hadis ve ibadetlere yönelmeden önce farz olan ibadetlerini ve sahih olan hadislerle bildirilen sünnetlerini hakkıyla yerine getirmesi daha uygun olacaktır. Çünkü günümüzde farz olan ibadetleri dahi yerine getirmeden sadece önemli gün ve gecelerde ibadet eden birçok müslüman var ne yazık ki.

Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır 12 Rekat

Berat gecesi 12 rekat kılınmasına dair iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Şaban’ın yarı gecesinde, her rekatında 30 kere İhlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, cennetteki makamını görmeden(dünyadan) çıkmaz.” Suyuti, el-Le’alil-Masnu’a, 2/59

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Şaban’ın yarı gecesinde bi Fatiha ve on İhlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, günahları mahvedilir ve ömrüne bereket verilir.” Nüzhetül-Mecalis, 1/143

Hadisten de anlaşılacağı üzere her iki rivayette de ihlas okunması esastır. Her rekatta 30 kez veya 10 kez ihlas okuyabilirsiniz. Ekseriyette ise 10 kez ihlas okunması daha ağırlıklı uygulamadır.

Berat Gecesi 100 Rekat Namaz Nasıl Kılınır

Berat gecesi 100 rekat namaz kılınmasıyla ilgili aşağıda yer alan rivayet bulunmaktadır.

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Şaban’ın yarı gecesinde, bir Fatiha ve beş İhlas ile yüz rekat kılarsa, Allahü Teala ona, her birinin yanında nurdan bir defter bulunan 500 bin melek indirir ki, kıyamet gününe kadar onun sevabını yazmaya devam ederler.” Dürretül- Vaizin, s.250

Yukarıdaki rivayet dışında genel uygulama şu şekildedir;

  • 100 rekat 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.
  • İlk rekatlarda Subhaneke Duası okunduktan sonra Fatiha okunur. İkinci rekatlarda Subhanake Duası okunmaz.
  • Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 10 kez İhlas Suresi okunur.
  • Sadece Fatiha Suresi okunmadan önce besmele çekilir. İhlas ve Subhaneke’den önce besmele çekilmez.
  • 100 rekatın tamamını aralıksız kılmak gerekmez, ara verilerek ve gerekirse abdest tazelenerek devam edilebilir.
  • Aynı gece 100 rekat tamamlanamazsa, ertesi günün ikindi vaktine kadar devam edilebilir.

Bir cevap yazın