Elif Lam Mim Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı & Faziletleri

Halk arasında Elif Lam Mim Suresi olarak bilinmekte olan 5 ayetlik sure aslında Bakara suresinin ilk 5 ayetidir. Peygamber efendimizin (sav) bu 5 ayetin faziletine işaret ettiği hadisleri sebebiyle halk arasında Elif Lam Mim Suresi hatta bazen yanlış bir şekilde “Elif Lam Mim Duası” olarak bile anılmaktadır.

Kutsal kitabımızın en uzun suresi olan Bakara’da, İslam hukukunun ana hatlarına ilişkin birçok hüküm yer almaktadır. İlk beş ayetin Elif Lam Mim suresi olarak bilinmesinin ana nedeni ise, Bakara suresinin ilk ayetinin “Elif Lam Mim” olmasıdır. Bu harflerin ayet olarak ne manaya geldiğinde ilişkin net bir bilgi bulunmamakla beraber islam alimleri arasında Peygamber Efendimiz (sav) ile Allah (cc) arasında bir şifre olabileceği veya sadece ilk beş ayetin adlandırılmasına yönelik bir ayet olabileceği görüşleri genel kabul görmektedir. Ancak tabii ki birçok farklı alimce farklı fikirler de ortaya atılmaktadır.

Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir, demiyorum; ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf, ‘mîm’ de bir harftir.”

Elif Lam Mim Okunuşu

  1. Elif lam mim
  2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüden lil müttekıyn
  3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
  4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
  5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

Elif Lam Mim Anlamı

  • Elif Lâm Mîm. ﴾1﴿ 
  • Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ﴾2﴿ 
  • Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. ﴾3﴿ 
  • Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. ﴾4﴿ 
  • İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.﴾5﴿ 

Elif Lam Mim Suresi Arapça

elif lam mim suresi arapça

Elif Lam Mim Suresini (bakaranın ilk 5 ayeti) sesli dinleyerek bir taraftan da gözle takip etmek isterseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca diğer Namaz Sureleri hakkındaki içeriklerimize sağ taraftaki kategoriler kısmından ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın