Ettehiyyatü Duası Okunuşu / Anlamı / Türkçe & Arapça Yazılışı

Ettehiyyatü (Tahiyyat) genel bilinenin aksine bir sure değil duadır. Yanlış bilinmesindeki nedenlerden birisi  Ettehiyyatü (tahiyyat) duasının namazda çok önemli bir yerinin olmasıdır. Hatta Hz. Muhammed (sav)’in Ettehiyyatü duasını ashabına Kur’an’dan bir sure öğretir gibi öğrettiği rivayet edilmektedir. Tahiyyat duası Hz. Peygamber’in (sav) Miraç gecesi Allah (cc) ile yaptığı konuşma ve bu konuşmaya Cebrail (a.s)’in de dahil olmasıyla yaşanan diyalog neticesinde ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise Hz. Peygamber; “(Namazda) Her iki rekâtta oturduğunuz zaman, “Et-tehiyyatü lillahhi… deyin” (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) şeklinde buyurmuştur. Kişinin namaz kılarken ka’delerde (oturuşlarda) Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası okurken geçirdiği süreye ise teşehhüd denilmektedir.

Hanefi mezhebine göre teşehhüdde (oturuşlarda tahiyyat duasını okurken), “lâ ilâhe” derken sağ elin baş parmağı ile orta parmağı halka yapıp işaret (şahadet) parmağının kaldırılması ve “İllallah” derken indirilmesi sünnet kabul edilmektedir.

Ettehiyyatü (Tahiyyat) Duasının Arapça Yazılışı

tahiyyat suresi arapça

Ettehiyyatü Duası Okunuşu (Türkçe)

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibâtü. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh

Ettehiyyatü Duası Anlamı (Meali)

Allah’ım! Dilimizle, bedenimizle ve malımızla yaptığımız ibadetlerin tamamı senin içindir. Ey peygamber! Allah’ın sonsuz rahmeti, selamı ve bereketi seninle olsun. Allah’ın selamı bizimle ve tüm mümin kullarıyla birlikte olsun. Şahitlik ederiz ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederiz ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Ettehiyyatü Duası Ne Zaman Okunur?

Ettehiyyatü duası, diğer adıyla Tahiyyat duası bütün namazlarda okunmaktadır. İlk ve Son oturuşta (kadei ahire) okunmaktadır. Eğer kıldığınız namaz iki veya dört rekatlıysa, ikinci ve dördüncü rekatlardaki oturuşlarda okunur. Öte yandan üç rekatlı namaz kılıyorsanız ikinci ve üçüncü rekatlardaki oturuşlarda okunmalıdır.

Bir cevap yazın