Fatiha Sûresi Türkçe & Arapça Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Sûresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Arapça yazılışı “سورة الفاتحة” şeklindedir. Besmele ile birlikte toplam 7 ayetten oluşmaktadır. Halk arasında “Fatihayı şerife” ve “Elham (el hamd) suresi” şeklinde de anılmaktadır. Fatiha’nın sözlük anlamı “açmak, başlangıç” şeklindedir.

Fatiha Suresinin Arapça Yazılışı

Fatiha Suresi

Fatiha Suresinin Türkçe Okunuşu

1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Fatiha Suresinin Anlamı

1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

 

Bir cevap yazın