Hacet Namazı Duası Türkçe/Arapça Okunuşu & Meali

İnsanlar gerek dünyevi hayatı için gerek ise ahiret hayatı için istek ve arzulara sahiptir. Bu istek ve arzuların gerçekleşmesi için kimi zaman yanlış bir şekilde çeşitli hurafelere yönelir. Bunlar bazen bir dilek ağacı, bazen ise  şarlatanların kapısını çalmak olabilmektedir. Halbuki kişinin çalması gereken tek kapı namaz ve dua olmalıdır. Böyle durumlarda yapılması gereken en uygun davranış Hacet Namazı kılarak ardından Hacet Namazı Duası okumak ve dileğimiz eğer hayırlıysa Allah (c.c)’den bunun gerçekleşmesini dilemektir. (Bknz: Hacet Namazı Nasıl Kılınır?)

Eğer Hacet namazının nasıl kılındığını bilmiyorsanız öncelikle sitemizde daha önce paylaştığımız hacet namazı nasıl kılınır başlıklı yazıdan namazın kılınışını öğreniniz.  Hz. Peygamber (s.a.v) bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

“Kimin Allâh’a veya her hangi bir insana ihtiyâcı hâsıl olursa önce abdest alsın, abdestini de güzelce alsın, iki rek’at namaz kılsın, sonra Allâh Teâlâ Hazretlerine senâda bulunsun, Rasûlullâh -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-‘a salât okusun, daha sonra da şu duâyı yapsın:

Hacet Duası Türkçe Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

Hacet Duası Arapça Okunuşu

hacet duası arapça okunuşu

Hacet Namazı Duası Türkçe Meali

‘Halîm ve kerim olan Allâh’tan başka ilâh yoktur. Arş-ı A’zam’ın rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun. Allâhım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbâbı taleb ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyorum. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selâmet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden râzı isen onu ver, ey Rahîm olan, bana en ziyâde rahmet gösteren Rabbim!’ bundan sonra dünyevî veya uhrevî her ne dilerse taleb eder, çünkü o dilek takdir edilir.” (İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17)

Bir cevap yazın