İFTİTAH TEKBİRİ NEDİR ?

iftitah tekbiri erkekİftitah, kelime anlamı olarak “başlamak” anlamına gelmektedir. Her namaz başlangıcında tekbir getirmek de namazın rükünlarından (farzlarından) birisi olması nedeniyle iftitah tekbiri (başlangıç tekbiri) denilmektedir. Namaz başlarken “Allahu Ekber” (Allah büyüktür, yücedir) denilerek, iftitah tekbiri getirilir.

Her ne kadar olması gereken namaza “Allahu ekber” lafzıyla başlamak olsa da hanefi mezhebine göre namaza “Allahü ekber” denilerek başlanması şart değildir fakat vaciptir. Bunun yerine “Sübhanellah”, “Allahü rahımün”, “lâilâhe illallah” vb. lafızlar söylenerek başlanılan namaz da sahih olmakla beraber bir vacip terk edildiği için günaha girilmiş olur.

 

 

İftitah tekbirinin şartlarıiftitah tekbiri kadın

  1. Ayakta durmaya mani olacak herhangi bir durum yoksa ayakta tekbir almak.
  2. Tekbirin namaza niyet edildikten sonra alınması.
  3. Niyet ve tekbir arasında namazla bağdaşmayacak şekilde konuşmak, yemek, içmek gibi eylemlerde bulunmamak.
  4. Tekbirin çok sesli veya çok sessiz alınmaması. Uygun olan kendi duyacağın şekilde tekbir getirmektir.
  5. “Allahü Ekber” derken, tekbir usulüne uygun getirilmelidir. Asıl okunuş şeklinin dışında, bazı harfleri uzun veya bazı harfleri kısa bir şekilde okumak manayı bozacağı için bundan kaçınmak gerekir.
  6. Cemaat ile namaz kılarken, önce imamın tekbir alması beklenmeli, sonrasında tekbir alınmalıdır. İmamdan önce tekbir alınması durumunda namaz caiz olmayacaktır.

 

Bir cevap yazın