Namaz Nasıl Kılınır? Resimli Anlatım (KADIN/ERKEK)

“Namaz Nasıl Kılınır” ve “Namazın Kılınışı” gibi Google’da en çok aranan soruların cevaplarını sizlere ayrıntılı ve doğru bir şekilde sunmaya çalışacağız.

Namaz Nasıl Kılınır (kadın erkek)“Namaz Nasıl Kılınır” ve “Namazın Kılınışı” soruları arama motorlarında en çok aranan kelimeler arasındadır. Bunun sebebi ise namazın dinimizin direği olmasıdır. Allah (c.c) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in Zariyat Suresi 56. ayette “Ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana kulluk etsinler diye yarattım.” şeklinde apaçık bizlerin O’na kulluk (ibadet) etmemizi, Nisâ Suresi 103. Ayette de “Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir.”  emri ile de müslümanlara farz kılınan ibadetin nasıl olması gerektiğinin altı net bir şekilde çizilmiştir. Bu iki ayet-i kelime dışında da kutsal kitabımızın birçok yerinde, Peygamber Efendimizin (s.a.v) birçok hadisinde namaz üstünde önemle durulan bir husus olmuştur.

Elbette Rahman ve Rahim olan yüce yaratıcımıza ibadet edebileceğimiz birçok yol var fakat günde 5 vakit farz olması yönüyle en öne çıkan namazdır. Namazın kılınışı ile ilgili gerek okuduğumuz bir kitap, gerek izlediğimiz bir program ve video, gerekse çevremizden duyduğumuz farklı anlatımlar müslümanların kafasında birçok soru işareti oluşturmaktadır. Sizlerin kafasındaki soru işaretlerini gereksiz detaylara girmeden, doğru ve net bir şekilde silmeye çalışacağız. Namazın kılınışı hakkındaki anlatıma geçmeden önce belirtmemiz gerekir ki namaz kılmadan önce mutlak suretle abdest alınması gerekmektedir. Bu sebeple aşağıdaki anlatımlarda abdestli olunması gerektiği hususuna değinmeden devam edeceğiz.

Namaz Kimler İçin Farzdır?

Namazın farz olması için 3 şartın karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar haiz kişiler namaz kılmak ile yükümlüdür:

 1. Müslüman olmak. 
 2. Buluğ (ergenlik) çağına erişmiş olmak. Bir müslüman ergenlik çağına ulaştıktan sonra namaz kılması gerekmektedir. Bu yüzden buluğ çağına erişmeden önce çocuklarımıza nasıl namaz kılındığını öğretmemiz gerekmektedir.
 3. Akli dengenin yerinde olması. İster doğuştan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle, ister sonradan meydana gelen akıl hastalıkları sebebiyle olsun akıl sağlığının bozulması halinde namaz farz olmaktan çıkar.

Namaz Nasıl Kılınır

Namazın kılınışından önce öğrenilmesi gereken namazın rükunlarıdır. Bunlar; iftitah tekbirikıyamkıraatrükusecde ve ka’de-i ahîre (son oturuş)dir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde 5 vakit namaz kılınır. Aşağıda hem kadın, hem de erkekler için namaz esnasında vücut hareketlerinin ve duruş pozisyonlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin resimli bir anlatım gerçekleştireceğiz.  Anlatımları örnek olması açısından sabah namazının 2 rek’atlık farzının kılınışı göstereceğiz. Diğer vakit namazlarını da burada anlatılan şekilde kılabilirsiniz.

1- NİYET

 Birinci rekat:

 1. Kollar yanlarda serbest, iki ayak arası dört parmak açıklıkta olacak şekilde kıbleye doğru dönülür.
 2. Erkekler kamet getirir. (kadınlar kamet getirmez)
 3. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diyerek niyet edilir. Diğer vakitlerde “Öğle Namazının ilk sünnetini kılmaya”, “İkindi namazının farzını kılmaya” şeklinde niyet edilir.

namazın kılınışı

2- İFTİTAH TEKBİRİ

Erkekler; avuç içleri kıbleye dönük ve parmaklar doğal açıklığında, baş parmaklar kulak memesi seviyesinde eller yukarıya kaldırılır,

Kadınlar; avuç içleri kıbleye karşı, parmaklar doğal açıklığında ve parmak uçları omuz seviyesinde olacak şekilde eller yukarıya kaldırılır,

“Allahü Ekber” denilerek iftitah tekbiri alınır.

namaz nasıl kılınır

3- KIYAM

Tekbir aldıktan sonra;

Erkekler; göbeğin hemen alt kısmına denk gelecek şekilde sağ eli, sol elin üstüne koyarak sol el bileğini kavrar.

Kadınlar; sağ eli, sol elinin üstüne düz bir vaziyette koyarak göğüs üzerine yerleştirir. Erkeklerin aksine sağ el sol bileği kavramaz.

Eller uygun pozisyona getirildikten sonra ayakta sırasıyla;

 1. Sübhaneke duası okunur,
 2. Eûzü-besmele çekilir,
 3. Fatiha Suresi okunur.
 4. Kur’andan bir zammı sure (namaz suresi) okunur.

4- RÜKU

“Allahü Ekber” denilerek rükuya gidilir ve burada üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir.

Rüku esnasında gözler ayaklara bakar şekilde bulunulur. Erkeklerin rüku esnasında sırtlarının düz, elleriyle dizlerini tutar vaziyette, Kadınların ise sırtları biraz eğik, dizleri hafif bükülmüş ve parmakları bitişik bir şekilde elleri dizler üzerinde bulunması gerekir.

Namazın Kılınışı Resimli Anlatım

5- RÜKUDAN KALKIŞ

“Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükudan kıyam pozisyonuna geçilir, vücut doğal pozisyonuna geldiğinde  “Rabbena leke’l-hamd” denir.

6- SECDE

Kıyamdan “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdeye varırken sırasıyla dizler, eller, alın ve son olarak burun yere konur. Secde esnasında eller baş hizasında olacak şekilde iki yana yerleştirilerek burun kenarlarına bakılır.  Ayakların yerle temas etmesi gerekmektedir.

Erkeklerin dirseklerinin gövdeden bir miktar açık ve kollarının yerle temas etmemesi, ayak parmak uçlarının kıbleye dönük ve ayakların parmaklar üzerine basılarak dik tutulması gerekmektedir.

Kadınların kolları vücut ile bitişik, ayaklar parmaklar üzerinde dik ve parmak uçları kıbleye bakar konumda tutulur.

Sonrasında üç kez  “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.

Namazın Kılınışı

7- İKİ SECDE ARASI OTURUŞ

“Allahu Ekber” diyerek secdeden oturuş pozisyonuna geçilir. Oturuş pozisyonunda eller parmak uçları diz hizasına gelecek şekilde uylukların üzerine koyulur ve bu esnada gözlerin kucağımıza doğru bakıyor olması gerekir.

Erkekler; sol ayağının yere yayarak üzerine oturur. Bu esnada sağ ayak parmak uçları kıbleye bakacak şekilde ayaklar parmak uçları üzerinde dik bir konumdadır.

Kadınlar; yana yatık bir şekilde sağ taraftan ayaklarını dışarı çıkararak öylece oturur.

Bu pozisyonda bir kez “Sübhanellah” diyecek süre müddetinde beklenerek tekrar secdeye gidilir. Üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denildikten sonra “Allahu Ekber” diyerek önce başın, sonra ellerin yerle teması kesilir, eller ile dizlerden destek alınarak son olarak dizlerin yerle teması kesilir ve ayağa kalkılır.

 İKİNCİ REK’AT:

İftitah tekbirinin alınması itibariyle secdeden ayağa kalktığımız bölüme kadar yapılanlar 1 (bir) rekatı temsil etmektedir. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanarak kıyam pozisyonuna geçilir. Kıyam pozisyonunda besmele çekilir, Fatiha suresi ile Kur’an’dan bir kısa sure okunur. Birinci rek’at ile aynı şekilde “Allahü Ekber” diyerek rükuya gidilir. Burada üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkar ve “Rabbenâ leke’l-hamd” deriz. “Allahu Ekber” diyerek secdeye tekrar gideriz. Burada üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” ve ardından “Allahu Ekber” deyip oturuş pozisyonuna geçeriz. Burada “Sübhanellah” diyecek miktarda durduktan sonra “Allahu Ekber” diyerek ikinci kez secdeye gideriz. Yine üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” ve ardından “Allahu Ekber” diyerek son oturuşa geçeriz.

Özetle ikinci rekatta 3, 4, 5, 6 ve 7. adımları birebir tekrar ederiz. Tek fark kıyamda “Subhaneke Duası”nı okumayız.

8- SON OTURUŞ

Son oturuşta duruş pozisyonları 7. adımdaki “İki Secde Arası Oturuş”ta anlattıklarımızla birebir aynıdır. Sırasıyla Ettehiyyatü Duası (Tahiyyat), Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena Atina duaları okunur.

namazın kılınışı son oturuş

 

9- SELAM

Baş önce sağa, sonra sola çevrilerek her seferinde “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” denir. Selam esnasında omuzlara bakılması gerekmektedir.

Namaz Kılınışı

Namazın Kılınışı

Aşağıda tüm vakit namazlarının kaç rekat olduklarına dair liste yer almaktadır. Sitemizde yer alan makalelerde Namazın Kılınışı ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Aynı zamanda bağlantı linklerine tıklayabilir veya sitemizin arama butonuna “namaz nasıl kılınır” yazarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 1. Sabah Namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere toplam 4 rekattır.
 2. Öğle Namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır.
 3. İkindi Namazı 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır.
 4. Akşam Namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekattır.
 5. Yatsı Namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Bir cevap yazın