Namazda Kıraat Nedir ? / Sırası / Nasıl olmalı / Hükmü

Kıraat vitir, nâfile ve iki rek’atlı namazların hepsinde, üç ve dört rek’atlı namazların ise herhangi iki rek’atında farz hükmünde olmakla beraber ilk iki rek’atta okunması vâciptir.  Dilsizler kişiler için kıraatin farzdan düştüğü hususunda bütün mezheplerce görüş birliği bulunmaktadır.

Kıraat nâfile namazların, vitir namazının ve iki rek‘atlı namazların bütün rek‘atlarında farzdır. Bütün mezheplerde bu konu hakkında fikir birliği bulunmaktadır. Hanefilere göre kıraatin üç ve dört rek’atlı namazların herhangi iki rekatında yerine getirilmesi farz, ilk iki rekatında yerine getirilmesi ise vâcip olarak kabul edilmektedir. Ayrıca hânefilerde bazı rivayetlere göre namazın üçüncü ve dördüncü rek’atlarında kıraat şartının yerine getirilmesi vâcip, bazı rivayetlere göre ise sünnet hükmündedir. Ca‘ferîlerde de durum benzer iken Şâfiî ve Hanbelîlerde ayrım yapılmaksızın farz olan bütün namazların her rek’atında kıraat farz olarak kabul edilir.

Kıraat namazda iki farklı şekilde yerine getirilir. Bunlar hafî (gizli) ve cehrî (açıktan) şeklindedir. Açıktan kıraat okumak başkalarının da duyabileceği ölçüde sesli okumak demektir. Bunun ölçüsü hanefî mezhebine göre en az imamın arkasındaki ilk safın duyabiliyor olması olarak kabul edilmiştir. Gizli kıraatte ise en azından dilin hareket ettirilmesi, en fazla sadece okuyanın kendisini duyabileceği ölçüde sesli okuması olarak kabul edilir.

Bir cevap yazın