Namazda Secde nedir ? / Ne okunur / Ayakların durumu

Erkek secdeNamazda secde;  alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmaklarının yere değecek şekilde yere kapanmayı halini ifade etmektedir. Secdeye giderken sırasıyla dizlerin, ellerin ve alnın yere koyulması, kalkerken de  sırasıyla alnın, ellerin ve dizlerin kaldırılması yönünde fıkıh alimleri arasında genel bir kabul bulunmaktadır.   Her rek’atta rükûdan doğrulduktan sonra iki defa secde edilmesi farzdır.

Kadın SecdeRükûdan kalktıktan sonra “Allahü Ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken, daha önce de belirttiğimiz gibi, sırasıyla dizler, eller, alın ve burun yere koyulur. Eller başın iki yanında, baş ile aynı hizada olacak şekilde konumlandırılır. Secde esnasında ayakların yer ile temasının kesilmemesi gerekmektedir. Burada üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denilir. Daha sonra “Allahü Ekber” diyerek sırt ve baş dik bir vaziyette doğrulurken sol ayak alta alınır, sağ ayak ise dik ve parmak uçları kıbleye bakar vaziyette oturulur. Otururken, parmaklar diz hizasına gelecek şekilde eller uyluk üzerine koyulur.  Kadınlar ise ayakları sağ taraftan çıkacak şekilde yana yatık oturur. Bu pozisyonda “Sübhânallah” derken geçecek süre miktarı durulur ve tekrar “Allahü Ekber” diyerek ikinci secdeye gidilir. İkinci secde de birinci secdeyle aynı hususlar uygulanır, tekrar “Allahü Ekber” diyerek kalkılır veya tayyihat okunmak üzere oturmaya devam edilir.

Bir cevap yazın