Namazın Rükunları Nelerdir ? (Erkek/Kadın)

Namaz nasıl kılınır öğrenmeden önce ilk bilinmesi gereken namazın rükünleridir. Namazın farzları olan bu unsurları doğru bir şekilde yerine getirmeden kılınacak namaz sahih olmayacaktır. Namazın rükunları aşağıdaki listede verilmiştir. Her bir rükun için daha detaylı bilgi almak isterseniz bu başlıkların üzerine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda rükunlar hakkında çok kısa ve temel bilgiler verilmiştir.

  1. İFTİTAH TEKBİRİ
  2. KIYAM
  3. KIRAAT
  4. RÜKÛ
  5. SECDE
  6. KA’DE-İ AHÎRE (SON OTURUŞ)

iftitah tekbiri1- İFTİTAH TEKBİRİTekbir kadın

İftitah kelime anlamı olarak “başlamak” anlamına gelmekte olup, namaza başlamadan önce “Allahu Ekber” denilerek tekbir getirilmesine denilir.

Erkeklerde; parmaklar aralıklı olacak şekilde iki el kıbleye dönük olarak baş parmaklar kulak memesinin arkasına getirilip, “Allahu Ekber” denilerek tekbir alınır. Bu sırada iki ayak arası 4-5 parmak aralığında açık ve vücut dik bir şekilde durulmalıdır.

Kadınlarda; eller göğsün hemen üzerinde omuz hizasında olacak şekilde gözler secdeye bakar ve “Allâhu ekber” denilerek tekbir alınır.

2 – KIYAMKıyam Kadınkıyam

Kıyam kelime anlamı olarak “ayakta durmak” anlamına gelmekle beraber fıkıhta iftitah tekbiri sonrasında her rek‘atta Kur’an’dan okunması gereken asgari miktarda sûre okunurken ayakta geçirilen sürece denir.

Erkeklerde, kıyam sırasında eller göbeğin hemen altında hizalanır, sol elin bilek kısmı sağ elin baş ve serçe parmağı ile kavranır. Vücut dik bir şekilde dururken, gözler secdeye bakar şekilde bulunulur.

Kadınlarda, erkeklerin aksine sağ el ile sol bilek kavranmadan sadece sağ el sol elin üstünde kavuşturularak göğüs üstüne konulur. Ayaklar erkeklerdeki kadar olmamakla beraber bir miktar açık tutulur.

3 – KIRAAT

Kıyam esnasında Kur’an’dan sûre okumak namazın rükunlarından birisidir. Kur’an’dan en az 3 kısa ayet-i kerime okunması gerekmektedir.

4 – RÜKÛ

Rüku
rükû kadın

Kıyam bitiminde ellerin avuçları dizlerin üzerinde olacak şekilde öne eğilme eylemine rükû denilmektedir.

Erkeklerde, kıyam bitiminde tekbir getirilerek rükûya gidilirken iki elin avuçları diz kapaklarını örtecek ve sırt ile bel düz olacak şekilde eğilinir. Daha sonra dikilerek bütün uzuvlar serbest kalana değin beklenir ve hemen ardından secdeye gidilir.

Kadınlarda, parmaklar birleştirilerek eller dizlerin üstüne konulur, dizler hafif bükülür, erkeklerdeki gibi bel ve sırt dik tutulmadan, hafif öne eğilinir.

5 – SECDE

Erkek secde

Kadın Secde

 

 

 

 

 

Secde, namazda rükû sonrası alın, burun, elin iç yüzeyi, dizler ve ayak parmakları yere değecek şekilde yere kapanma hareketine verilen isimdir.

Erkeklerde; el ve ayak parmakları kıbleye bakar, baş eller arasında, burun ve alın yere değecek şekilde secde yapılır. Dirseklerin yer ve vücut ile, karnın ise uyluklara temas etmemesi gerekmektedir. Ayrıca topuklar bitişik halde tutulmalıdır.

Kadınlarda farklı olarak, kollar karın bölgesine yakın tutulur, karın bölgesi ise uyluklarla temas eder.

6- KA’DE-İ AHÎRE (SON OTURUŞ)

son oturuşson oturuş kadın

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka’de-i ahîre, dilimizde son oturuş olarak da adlandırılmaktadır. Namazın sonunda teşehhüt miktarınca oturulurken geçirilen süredir. Teşehhüt süresi ise “Tayyihât” suresi okununcaya kadar geçirilen süredir.

Erkeklerde; sağ ayak dik, parmak ucları kıbleye bakacak şekilde sol ayak yere yaslanarak üstüne oturulur. Bu sırada eller dizlerin üzerinde (parmaklar biraz açık olur) gözler ise dizlere bakar.

Kadınlarda ise; ayaklar sağ taraftan dışarı çıkacak şekilde oturulur. Parmaklar bitişik bir şekilde dizlerin üstüne konularak gözler dizlere bakar.

Bir cevap yazın