Nasr Suresi Anlamı / Okunuşu / Fazileti / Türkçe & Arapçası

Nasr Suresi Medine dönemi esnasında inmiştir. Bütün bir şekilde nazil olan son suredir. Nazil olduğu dönem ile ilgili farklı görüşler olmakla beraber ağır basan görüş veda haccı esnasında indiği yönündedir. Toplam üç ayetten ibarettir. Bu suresi ismini ilk ayette geçen “Nasr” kelimesinden almaktadır. Kelime anlamı ise “Yardım”dır. Hz. Âişe’den bir rivayette Peygamber Efendimizin Nasr Suresinin inmesinden sonra namaz kılarken ve başka zamanlarda Allah-u Tealaya tesbih edip O’na hamd ve istiğfar ettiği belirtilmektedir.

Nitekim surede de Allah (cc) bir nimet bahşettiğinde veya bir yardım lutfettiğinde O’na hamd ve şükür etmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Hz. Peygamberin günahtan korunduğu bilindiğinden burada asıl mesajın Peygamber efendimiz üzerinden bizlere olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Allah’ın Resulü bu davranışıyla kendisinin dahi O’dan af dilemeye muhtaç olduğunu göstererek Müminlerin de bunu yapmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Ayrıca Surenin nâzil olmasının ardından bu ayetler sehabeden bazıları tarafından Resulullah’ın görevini tamamlanmış ve vefatının yakın olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Bu sebepten ötürü bu sureye “vedalaşma” anlamına gelen “Tevdi” ismi de verilmiştir. Öyle ki Hz. Peygamberin de bundan 80 gün sonra vefat ettiği rivayet edilmektedir.

Nasr Suresinin Fazileti

  • Enes b. Mâlik’ten gelen bir rivayette Nasr Suresinin Kur’an’ın dörtte birine denk olduğu aktarılmıştır. Yani bu sureyi dört kere okumak kutsal kitabımızı hatmetmek gibidir.
  • Nasır Suresini okuyanın rızkı bol olur, yoksulluk fakirlik görmez, tevbesi kabul olur, günahları bağışlanır.
  • “Kim İzâ câe nasrullahi’yi okursa, Mekke-i Mükerre-me’nin fethinde hazır bulunup da şehîd olmuş gibi sevâb alır.”
  • “Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve nzık bakımından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini oku…”

Nasr Suresi Arapça

nasr suresi arapça

Nasr Suresi Anlamı (Meali)

﴾1﴿  Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde; ﴾2﴿ Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde; ﴾3﴿ Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi Okunuşu

1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu.

2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Bir cevap yazın