Rükû ne demek ? / Rükûdan kalkarken ne denir ?

Rüku erkekSözlük anlamı “eğilmek” olan Rükû namazın farzlarından birisidir. Namazda kıraatin bitirilmesinden sonra öne doğru eğilme eylemini ifade eder. Rükû esnasında kişi,  Allah’ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında kulun âcizliğini ve tevazuunu göstermektedir.

Kıyam halinde iken kıraat tamamlandıktan sonra erkekler sırt ve baş yere paralel bir şekilde düz bir vaziyette öne eğilir, bu sırada bacaklar ve kollar dik, parmaklar ise açık bir vaziyette eller dizlerin üzerine yerleştirilir.  Kadınlarda durum biraz farklıdır. Kadınlar, dizleri hafif bükerek öne eğilir. Ayrıca parmak uçları dizlerin hemen üstüne ulaşacak şekilde kapalı bir vaziyette tutulur. Yani erkeklerde olduğu gibi yere paralel bir duruş değil hafif öne eğilme hali vardır.

Kıyamdan rükû haline geçerken “Allâhüekber” denilir ve rükûya geçilir.rükû kadın Hanefi mezhebinde rükû esnasında en az üç kez “Sübhâne rabbiye’l-azîm” denmesi sünnet kabul edilmektedir.  Cemaatle kılınan namazda imamın rükûyu bitirmesi halinde cemaat de imama uyarak rükûyu bitirir. Bu durumda cemaatin üç kere “Sübhâne rabbiye’l-azîm” demeyi beklememesi gerekmektedir.

Rükûdan kalkarken “Semi’Allahü limen hamideh” demek sadece imama ve yalnız namaz kılana sünnettir. Cemaatle kılınan namazda cemaatin, “Semi’Allahü limen hamideh” demesi gerekmez.  Bundan sonra yalnız kılan ve cemaat “Rabbenâ lekel-hamd” der ve hemen ardından “Allahü ekber” diyerek secdeye gider.

 

Bir cevap yazın