Sübhaneke Duasının Anlamı / Okunuşu / Nerelerde Okunur ?

Öncelikle Sübhaneke bir sure değil, bir duadır. Kur’an’ın hiç bir yerinde bütün haliyle bulunmamakla beraber, Sübhaneke duasının bazı kısımları Kur’an-ı Kerim’in bazı bölümlerinde geçmektedir. Örnek vermek gerekirse, “Sübhaneke Allahümme“, Yunus Suresinin 10. ayetinde geçmektedir.

Sübhaneke Duası‘nın namazlarda okunması farz değildir. Sadece Hanbeli ve Hanefi mezheplerine göre iftitah tekbirinden sonra, Fatiha Suresinden önce okunması sünnet hükmünde olan bir duadır. Bu konu ile ilgili olarak,  Hz.Aişe’nin (ra), Hz. Peygamber (a.s.m)’in her namaz başlangıcında bu duayı okuduğunu bildirdiği rivayet edilir. Ancak bu konu ile ilgili mezhepler arasında bir görüş birliği bulunmamaktadır.

Sübhaneke Duasının Arapça Yazılışı

Sübhaneke Duası

Sübhaneke Duasının Türkçe Okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik, ve tebârekesmük, ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duasının türkçe okunuşunda da parantez içinde belirtilen “ve celle senâük” kısmı sadece cenaze namazlarında okunmaktadır. Bunun nedeni, bu dua ile ilgili günümüze ulaşan sahih hadislerde bu kısmın bulunmamasıdır. Cenaze namazının ölen kişiye dua olması ve zaten başka duaların da okunabilmesinin mümkün olması nedeniyle Allah’ın yüceliğini, şanını ve azametini ifade eden “ve celle senâük”ün eklenmesinde bir sakınca görülmemektedir.

Sübhaneke Duasının Türkçe Anlamı

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke Duası Nerelerde Okunur

  1. Her namazın ilk rek’atinde iftitah tekbirinden sonra,
  2. İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca fatihadan önce,
  3. Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca fatihadan önce,
  4. Teravih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.
  5. Cenaze namazında birinci tekbirden sonra

Bir cevap yazın