Şükür Namazı Nasıl Kılınır ? Kaç Rekat ? Şükür Secdesi Nedir?

Şükür namazı nasıl kılınır anlatmadan önce değinmemiz gereken nokta, Allah (c.c) insanoğluna sayısız nimetler bahşetmiştir. Kutsal kitabımızda da buna ilişkin birçok ayet bulunmaktadır. Şüphesiz ki yüce yaradanın bize bahşettiği nimetler için her zaman minnet duymalı, kalben ve sözle hoşnutluğumuzu dile getirmeliyiz. Ancak tüm bunların dışında günlük hayatımızda yaşanan bazı sevindirici olaylardan, aldığımız güzel haberler sonra veya bir beladan, bir musibetten kurtulduğumuzda Rabbimize şükretmek isteriz. Bu durumda başvurmamız gereken en güzel yer ise secdedir.

Peygamber Efendimiz de sevindirici haberler aldığında veya bir beladan kurtulduğunda 2 rekat şükür namazı kılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Peygamber Efendimiz (sav) Mirac gecesi göğe yükselmeden önce,
  • İslamı bitirmek için elinden geleni yapan Ebu Cehil’in öldürüldüğü haberini aldığında,
  • Hendek savaşı sırasında Allah-u Teala’nın bir fırtına çıkararak bozguna uğrattığı Mekke müşriklerinin Medine’yi terkettiği haberi Resullullah’a ulaştığında.

Burada karıştırılan bir husus vardır ki o da “Şükür Secdesi” ve “Şükür Namazı”dır. Gaye olarak aynı amaca hizmet etse de bu ikisi farklı şeylerdir.

Şükür Secdesi Nedir & Nasıl yapılır ?

Şükür secdesi müstehaptır. Yani yapılması halinde sevaptır ama yapılmaması halinde günah işlenmiş sayılmamaktadır. Namazdan sonra yapılması mekruhtur. Bunun nedeni, namazdan sonra yapılması halinde bunun mahiyetine hakim olmayanlar tarafından namazın bir parçası sanılmasıdır. Ayrıca mekruh vakitlerde yapılması uygun değildir. Şükür secdesi ile ilgili Ebû Bekre (r.a) bir rivayetinde: “Hz. Peygamber (sav) sevindirici bir haber aldığı zaman veya kendisine bir müjde verildiği vakit secdeye kapanırdı.” şeklinde bildirmiştir.

Şükür secdesinin abdestli olarak yerine getirilmesi hususuyla alakalı herhangi bir hadis bulunmamaktadır. Ancak bazı alimlerce bunun da bir çeşit namaz olduğu düşüncesiyle abdestli olunması gerektiği söylenmektedir.

Şükür secdesinde kıbleye yönelerek tekbir alırız. Ardından direk secdeye giderek önce tesbihatta bulunur, sonrasında Allah’a hamd ve şükür ettikten sonra tekrar tekbir alarak ayağa kalkarız.

Şükür Namazı Kaç Rekattır ?

Şükür namazı nafile bir namazdır. Kılma mecburiyeti bulunmamaktadır. Yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi Peygamber Efendimiz en kritik zamanlarda bile İki rekat şeklinde kılmıştır. Ancak burada bir kısıtlama bulunmamaktadır. İki rekattan fazla da kılınabilir.

Şükür Namazı Nasıl Kılınır ?

2 REKAT ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR

 

Bir cevap yazın