Yatsı Namazı Kaç Rekattır ve Nasıl Kılınır

Yatsı namazı farz olan vakit namazlarından (beşinci) sonuncusudur. Yatsı namazı sabah namazıyla benzer olarak insan fıtratına zor gelen bir vakit aralığında kılınmaktadır. Bütün günün yorgunluğu ile beraber akşam namazı kılındıktan sonra yatsı namazını beklemek insan nefsine zor gelebilmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde “Münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur.” diyerek yatsı namazını kılmanın önemini belirtmiştir. Aynı hadisin devamında ise bu namazı cemaatle kılmanın hikmetine dair şöyle buyurmuştur: “(Halbuki) bu iki namazın (cemaatin)de olan (ecir ve fazileti) bilseler, emekleye emekleye, sürüne sürüne de olsa onlara gelirlerdi.” 

Yatsı Namazı Kaç Rekattır?

Yatsı namazı ekseri olarak 13 rekat olarak bilinse de, son kılınan 3 rekat namaz, vitir namazıdır. Yatsı namazı aslen 4 rekat ilk sünnet 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattan ibarettir. Sonrasında kılınan vitir namazı, yatsı namazı vakti içerisinde kılındığından insanlar tarafından yatsı namazının bir parçası olduğu sanılmaktadır. Vitir namazı Hanefi mezhebine göre 3 rekat olarak kılınsa da, bazı alimlerce 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 rekat olarak kılınmasında da bir mahsur olmadığı belirtilmektedir.

Yatsı Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Yatsı namazını akşam namazı vaktinin çıkmasından imsak vaktine kadar kılabilirsiniz. Peygamber Efendimizin bu konuyla alakalı farklı uygulamaları olmuştur. Eğer cemaati toplanmış bir vaziyette bulursa erken kıldırdığı, eğer gecikmiş bulursa namazı geciktirdiği bilinmektedir. Öte yandan Rasulüllah’ın Yatsı namazını geç kılmanın daha hayırlı olduğuna dair bazı hadisleri de bulunmaktadır. Rasulüllah, diğer kişilerin namazı erkenden kılarak uyuduğunu, namazı geciktirenin ise uykusundan feragat etmesi nedeniyle, geciktirdiği müddetçe namaz kılmış gibi sevap kazandığını bildirmiştir.

Vitir namazını yatsıdan hemen sonra kılabileceğiniz gibi imsak vaktine kadar herhangi bir zamanda da kılabilirsiniz. Ancak Peygamber Efendimizin vitir namazını yatsıdan hemen sonra kılmayarak araya biraz zaman koyduğu bilindiğinden, bu sünneti yerine getirmek adına bizlerin de böyle davranması daha hayırlı olacaktır.

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır ?

4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattan oluşan yatsı namazının nasıl kılındığı aşağıdaki tabloda adım adım anlatılmıştır.

Yatsı Namazının Kılınışı (Tablo)

YATSI NAMAZININ 4 REKAT İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI

YATSI NAMAZININ 4 REKAT FARZININ KILINIŞI

YATSI NAMAZININ 2 REKAT SON SÜNNETİNİN KILINIŞI

Vitir Namazı Nasıl Kılınır ?

VİTİR NAMAZININ KILINIŞI

Bir cevap yazın